Наша  школа приймає участь у педагогічному експерименті «Початкова школа: освіта для життя». Проект стартує 01 вересня 2017 р. і спрямований на реалізацію концепції “Нова українська школа”.

Впровадження в освітній процес школи І ступеня експериментальної програми «Початкова школа: освіта для життя» забезпечить:

  • інтелектуальне, фізичне та емоційне благополуччя учнів;
  • формування у школярів цілісної картини світу на основі глибокої інтеграції змісту освіти;
  • розвиток потреби учнів у постійному самовдосконаленні;
  • значне розвантаження освітньої програми початкової школи;
  • широкі можливості для педагогічної автономії та творчої діяльності;
  • спрямованість на успішну адаптацію дитини до постійно змінюваних обставин життя завдяки розвитку комунікативних здібностей, креативності та критичного мислення.

Наша мета – допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.